Mot Piteå!

Juniorhandling hällregn liten

Idag åker jag till Piteå på en ringrapport – jag ska plåta hundar på Södra Norrbottens Kennelklubbs utställning. Det blir tredje året jag gör detta jobb, hur vädret var 2012 framgår ovan :-0. Att plåta gruppvinnande och -placerade hundar är inte alls så lätt som det kanske verkar. Det ska gå fort – utställningen har en tidsplan att hålla – och det gäller att vara alert och anpassa sig efter förhållandena, som kan skifta snabbt. En kritvit hund följs av en svart, plötsligt går solen i moln, en hund står inte still varpå man tappar tid osv. Utmärkt träning för en reportagefotograf! Dessutom är det väldigt roligt – och ett välkommet avbrott i den intensiva redigeringsperiod för Skolporten jag befinner mig i just nu.

Tillbaka