Utställning på Galleri Bellman

Just nu medverkar jag i en fotoutställning på Galleri Bellman på Bellmansgatan på Hornsgatspuckeln. “Naturligt” heter den och vi är åtta fotografer som alla tolkat detta tema på vårt sätt. Utställningen är slutstationen för en årslång workshop som vi gått för fotomentorn Anders Gunnartz.

Mitt bidrag, “Mörkerplatser”, utgår ifrån min rädsla. Jag är hemskt mörkrädd så jag använde den känslan i fotograferingen. Det blev sex bilder, alla tagna på natten, på platser som jag känner obehag inför.

Nedan en av bilderna från galleriet, en av Nobels spränggropar vid Vinterviken i Stockholm, och under den Anders Gunnartz och jag, just klara (=nöjda :-) ) efter att ha hängt.

Spränggropen för utskrift 40 cm webb

IMG_5751